Survey

Моля, попълнете анкетната карта за да узнаем вашето мнение за нас!

Фирма:
Име:
Адрес:
Длъжност:
1. Закупени продукти:
2. Как бихте оценили удовлетвореността си от нашите продукти
изобщо не съм удовлетворен
не съм удовлетворен
в общи линии съм удовлетворен
удовлетворен съм
напълно съм удовлетворен
3. Каква е оценката Ви за качеството на нашите продукти?
3.1. Качество:
висока
средна
ниска
3.2. Представяне/Опаковка:
висока
средна
ниска
4. Склонни ли сте отново да закупите наши продукти?
със сигурност да
вероятно да
не съм сигурен
вероятно не
със сигурност не
5. Бихте ли препоръчали нашите продукти на други?
със сигурност да
вероятно да
не съм сигурен
вероятно не
със сигурност не
6. Каква е оценката Ви за предлаганото от нас обслужване?
6.1. Точност при доставките:
много лоша
незадоволителна
задоволителна
много добра
отлична
6.2. Обработка на рекламациите
много лоша
незадоволителна
задоволителна
много добра
отлична
7. Оценката Ви за „Агропакт” ЕООД– с.Сенокос в сравнение с други доставчици:
7.1. По отношение на предлаганите продукти:
по-лоша
идентична
по-добра
7.2. По отношение на предлаганото обслужване:
по-лоша
идентична
по-добра
8. Какво бихте препоръчали за подобряване качеството на нашите продукти и обслужване?